نمایش محتوا نمایش محتوا

اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی و غیر الکترونیکی

  1. نوع خدمت :ارائه محل استقرار و زير ساختهاي فرودگاهي

شناسه خدمت 13051755000

شرح خدمت :خدمات محل اسقرار و زير ساختها به نهادها، موسسات مرتبط با حوزه هوائي و شركتهاي هواپيمائي

نوع خدمت : خدمت به كسب و كار  و خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي

نوع مخاطبين:ارگانها ، نهاده و موسسات مستقر در فرودگاهها و شركتهاي هواپيمائي

سطح خدمت :استاني

نحوه آغاز خدمت: تقاضاي گيرنده 

خدمت گيرندگان در: ماه فصل سال تعداد غرفه ها، محلهاي استقرار شركتها و دفاتر هواپيمائي،دفاتر نهادها و موسسات مستقر در فرودگاها

 

2-ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر

شناسه خدمت 13051754000 

ارائه دهنده خدمت نام دستگاه اجرايي: شركت فرودگاهها و ناوبري هوائي ايران

نام دستگاه مادر: وزارت راه و شهرسازي

شرح خدمت:  ارائه زير ساختهاي فيزيكي (كانترهاي پذيرش مسافر- نوار نقاله ها ...) و زيرساختهاي فناوري اطلاعات در سامانه هاي پذيرش مسافر و برقراري نظام

هماهنگ هندلينگ و خدمات ترافيك هوائي

نوع خدمت:خدمت به كسب و كار

نوع مخاطبين :شركتهاي هواپيمائي- هندلينگ زميني

متوسط مدت زمان ارايه خدمت: بر اساس زيرخدمت متفاوت است به طور مثال براي پروازهاي داخلي 2 ساعت قبل از پرواز ها- پرواز هاي خارجي

3 ساعت قبل ار پرواز

زيرساختهاي فرودگاه با عقد قرارداد ساليانه در اختيار شركتها قرار ميگيرد ولي ارائه 24 ساعته و به تعداد پرواز هاي پذيرش شده مي باشد.

عناوين فرايندهاي خدمت

-1 دريافت اطلاعات مسافرين

-2 پردازش و پويش اطلاعات مسافري جهت آماده سازي شروع به كار كانتر پذيرش مسافر

-3 مراجعه مسافر به كانتر و دريافت كارت پرواز

-4 احراز هويت

-5 گيت خروج و ارائه كارت پرواز جهت سوارشدن به هواپيما

 

3 - عنوان خدمت: اعلان پرواز

 شناسه خدمت 13051757000

ارائه دهنده خدمت: نام دستگاه اجرايي: شركت فرودگاهها و ناوبري هوائي ايران

نام دستگاه مادر: وزارت راه و شهرسازي

شرح خدمت:  اطلاع رساني مشخصات پرواز هاي مسافري (ورودي خروجي) و اعلام وضعيت پرواز ها

سیستم اعلان اطلاعات پروازبه دو بخش تقسیم میشود بخش اول شامل  تمامی اطلاعات یک پرواز اعم از زمان دقیق ورود و خروج پرواز و مراحل تکمیلی پرواز مانند دریافت کارت پرواز از کانتر دریافت بار از تسمه نقاله و تاخیرات پرواز را در دوسالن ترمینال ورودی و خروجی نمایش میدهد. بخش دوم شامل پخش فیلم تیزهای تبلیغاتی سفارشی ادارات و سازمانها میباشد .با توجه به طرح تجمیعی اصلاح روند و بهبود این خدمت را در بخش اصلاح فرایند توضیح خواهم داد . https://fids.airport.ir

نوع خدمت : خدمت به شهروندان و خدمت به كسب و كار و خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي

نوع مخاطبين:عموم مردم دستگاههاي اجرائي- استفاده كنندگان و سرويس دهندگان خدمات حمل و نقل هوائي

سطح خدمت: استاني منطقه اي ملي

نحوه آغاز خدمت  اطلاع رساني تابلوهاي اعلان پرواز 24 ساعته و بر اساس زمانبندي ورود و خروج پرواز ها انجام مي شود.

اطلاع رساني تابلوهاي اعلان پرواز 24 ساعته و بر اساس زمانبندي ورود و خروج پرواز ها وتغيرر وضعيت پرواز ليست اعلان پرواز به روزآوري مي گردد

فرايندهاي خدمت:

-1 درخواست ثبت اطلاعات پرواز در سامانه برنامه ريزي پروازي

-2 تاييد و بررسي جهت ارائه به تابلوهاي اعلان پرواز و سايت هاي مشخص شده.

-3 تخصيص منابع و تغيير وضعيت پرواز در حين انجام عمليات مرتبط با پرواز

 

4-عنوان خدمت: صدور مجوز تردد دسترسي

 شناسه خدمت 13051756000

شرح خدمت:  هماهنگي جهت ترد به محل هاي دسترسي طبقه بندي شده در فرودگاهها

نوع خدمت: خدمت به كسب و كار و خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي

نوع مخاطبين: ايرلاينها،شركت هاي هندلينگ زميني، كاركنان دستگاهها و نهادي مستقر در فرودگاهها،

مدارك لازم براي انجام خدمت:

مدارك احراز هويتي-درخواست مكتوب نهادها يا ايرلاينها

قوانين و مقررات بالادستي قوانين ارائه شده توسط دفتر مركزي حراست فرودگاهها و سازمان حراست كل كشور

عناوين فرايندهاي خدمت:

-1 دريافت درخواست مكتوب

-2 مراجعه درخواست كننده به حراست فرودگاهها

-3 تكميل فرم و ارائه مدارك هويتي

-4 انجام استعلام احراز هويت

-5 صدور كارت تردد و سطح دسترسي

 

5- عنوان خدمت: ارائه خدمات ترافيك هوایی

شناسه خدمت 13051753000

شرح خدمت :مديريت ترافيك هوائي شامل هدايت، برنامه ريزي و تنظيم هواپيماها و هليكوپترها در فضاي كشوردر زمان پرواز

و نشست و برخاست براي اطمينان از عملكرد ايمن پروازهاست.

نوع خدمت خدمت به كسب و كار و  خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي

نوع مخاطبين: موسسات، نهادها، شركتهاي هواپيمائي و هليكوپتري

مدارك لازم براي انجام خدمت :گواهينامه مرتبط با انجام پرواز از سازمان هواپيمائي كشوري- اخذ مجوز پرواز از شركت فرودگاههاARAC ، ايران AIP ، قوانين و مقررات بالادستي قوانين بين المللي (انكسها و مستندات) ايكائو دريافت ارسال اطلاعات هواشناسي

-فرايندهاي خدمت:

1- دريافت ارسال اطلاعات هواشناسي

-2 دريافت و ارسال اطلاعات مسير و فرودگاهها

-3 دريافت و ارسال اطلاعات طرح پرواز ها

ACC Automation -4 ارسال ودريافت اطلاعات به

-5 ارسال و دريافت اطلاعات نشست و برخاست

-6 ارائه خدمات ناوبري