وضعیت پرواز وضعیت پرواز

شماره های تماس با فرودگاه همدان
اطلاعات پرواز 199     
مرکز تلفن 32569011-13
سامانه پیامک 10007069

 

ایام هفته مسیر پرواز ساعت ورود و خروج از همدان شرکت هواپیمایی
     

 

       
سه شنبه 

مشهد ، همدان ، مشهد

ورود12:45و خروج13:25

قشم ایر

       
جمعه مشهد ، همدان ، مشهد ورود12:45و خروج13:25 قشم ایر

حضور مسافرین یک ساعت قبل از پرواز الزامی است