فرم گزارش خطر فرم گزارش خطر

به منظور جمع آوری مخاطرات و تهدیدات ایمنی موجود، فرودگاه همدان نسبت به استقرار سامانه دریافت گزارشات داوطلبانه اقدام نموده است . تمامی اشخاص می توانند مواردی را که تهدید کننده ایمنی در فرودگاه همدان می باشد در این سامانه ثبت کنند . مدیر ایمنی و نماینده دفتر نظارت بر مقررات فرودگاهی در فرودگاه همدان پس از جمع آوری گزارشات، موارد را بدون ذکر نام و با رعایت جوانب در خصوص حفظ اطلاعات گزارش دهنده به بخش های مربوطه منعکس کرده و پیگیری می نماید . لازم به ذکر است که نوشتن نام، ایمیل و شماره تلفن کاملا اختیاری می باشد . چناچه مایل هستید در جریان پیگیری های انجام شده قرار بگیرید شماره تلفن و/ یا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید ( اختیاری )
 
لطفا مخاطرات ایمنی مشاهده شده در فرودگاه همدان را در قسمت زیر درج نمایید .توجه فرمایید که نوشتن جزئیات کمک زیادی به فهم درست مخاطره و تهدید ایمنی دارد .
 
مرد   زن
captcha بازخوانی تصویر