نمایش محتوا نمایش محتوا

  • در صورت پيدا شدن اشياء متعلق به مسافرين  در سالن عمومی به پلیس تحویل داده می شود.
  • در صورت پيدا شدن اشياء متعلق به مسافرين  در سالن ترانزیت به سپاه و سپس به دفتر امانات تحویل داده می شود.
  • در صورت پيدا شدن اشياء متعلق به مسافرين  در هواپیما به امور جامه دان شرکت مربوطه تحویل داده می شود.
  • در صورت گم شدن اشیاء ، مسافرین می توانند  جهت اطلاع با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.
  • ترمینال فرودگاه همدان شماره تماس 32569014 - 081
  • شرکت خدماتی سامان مستقر در فرودگاه : آقای عبدی 09181117353
  •