نمایش محتوا نمایش محتوا

شماره های تماس با فرودگاه همدان
اطلاعات پرواز 199     
مرکز تلفن 32569011-13
سامانه پیامک 10007069

 

ایام هفته مسیر پرواز ساعت ورود و خروج از همدان شرکت هواپیمایی
     

 

یکشنبه کیش ، همدان ، کیش ورود 16:30 و خروج 17:20 قشم ایر
سه شنبه 

مشهد ، همدان ، مشهد

ورود 13:45 و خروج 14:30

قشم ایر

چهارشنبه  کیش ، همدان ، کیش  ورود 16:30 و خروج 17:20  قشم ایر
جمعه مشهد ، همدان ، مشهد ورود 13:45 و خروج 14:30 قشم ایر

حضور مسافرین یک ساعت قبل از پرواز الزامی است