خبر خبر

انجام برفروبي سطوح پروازي فرودگاه همدان
ششمين عمليات برفروبي سطوح پروازي فرودگاه همدان توسط پرسنل آتشنشاني وهدايت زميني انجام گرديد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل فرودگاه همدان ، روزدوشنبه 97/11/22 با بارش برف در اولین ساعات صبح و پوشیده شدن سطوح پروازی فرودگاه از برف ساعت نه صبح، پرسنل آتشنشانی و هدایت زمینی فرودگاه همدان با دو دستگاه برفروب اقدام به پاک سازی باند فرودگاه نمودند.

-------------------------------------
نظرات