خبر خبر

کارگروه عفاف و حجاب تشکيل جلسه داد
کليه اعضاء کارگروه عفاف وحجاب دراين جلسه شرکت نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه همدان ، این جلسه روز یکشنبه 97/10/16در دفتر معاونت با ریاست مهندس جهانگیری معاونت فرودگاه همدان برگزارشد.

دراین جلسه، مصوبات جلسات قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا محترم این کارگروه در مورد مصوبات گذشته و برنامه های آینده نظرات خود را اعلام نمودند.

-------------------------------------
نظرات