خبر خبر

16 آذر، روز جهاني هواپيمايي کشوري
شانزدهم آذرماه مصادف با هفتم دسامبر، سالروز امضاي کنوانسيون بين‌المللي هواپيمايي کشوري موسوم به کنوانسيون شيکاگو در سال 1944 و متعاقب آن تشکيل سازمان جهاني هواپيمايي کشوري مي‌باشد که در سال 1994 همزمان با پنجاهمين سالگرد امضاي کنوانسيون مذکور، مجمع عمومي سازمان مذکور طي ماده5 قطعنامهa291-1 روز را به عنوان "روز جهاني هواپيمايي کشوري " تصويب و اعلام نمود

اهميت روز افزون صنعت هوانوردي و حمل‌ونقل هوايي در توسعه اقتصادي و اجتماعي به حدي افزايش يافت که در سال 1996 از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز طي قطعنامه‌يي روز جهاني هواپيمايي کشوري به‌صورت رسمي تصويب گرديد و از همين سال در تقويم رسمي مناسبت‌هاي جهاني سازمان ملل متحد درج شد.بر اين اساس همه سال کشورهاي عضو ايکائو در جهت گراميداشت اين روز و يادآوري و تاکيد بر اهميت صنعت هوانوردي و حمل‌ونقل هوايي در کمک به ايجاد و حفظ دوستي و تفاهم بين ملت‌ها و توسعه اجتماعي و اقتصادي جوامع و نيز نقش اساسي سازمان‌هاي هواپيمايي کشوري در پاسخ به نياز مردم به حمل و نقل هوايي ايمن، منظم، کارا و اقتصادي و استقرار و استمرار نظم و قانونمندي در حمل‌ونقل هوايي، نسبت به برگزاري مراسم و برنامه‌هاي مختلفي اقدام مي‌نمايند.

 در ایران نیز سازمان هواپیمائی کشوری بعنوان متولی حاکمیتی ، نظارتی و سیاستگذاری در صنعت حمل و نقل هوائی،هرساله برنامه روز هواپیمائی را باحضور مسئولین و دست اندرکاران  شرکت هواپیمائی در روز 16 آذر ماه برگزار می کند.

-------------------------------------
نظرات