فرم نظرسنجی فرم نظرسنجی

نظر شما درخصوص کیفیت ارایه خدمات پرسنل مستقر در ترمینال مسافرین   فرودگاه همدان چیست؟

رأی

فرم نظرسنجی از مسافرین پروازهاي حجاج بيت ا... الحرام طرح تامين حقوق شهروندي در فرودگاه هاي كشور
مرد   زن
زائرین محترم حج تمتع و مسافرین عزیز حرم امن الهی
عالي   خيلي خوب   خوب   متوسط   ضعيف   وجود ندارد/استفاده نکردم
عالي   خيلي خوب   خوب   متوسط   ضعيف   وجود ندارد/استفاده نکردم
عالي   خيلي خوب   خوب   متوسط   ضعيف   وجود ندارد/استفاده نکردم
عالي   خيلي خوب   خوب   متوسط   ضعيف   وجود ندارد/استفاده نکردم
عالي   خيلي خوب   خوب   متوسط   ضعيف   وجود ندارد/استفاده نکردم
عالي   خيلي خوب   خوب   متوسط   ضعيف   وجود ندارد/استفاده نکردم
عالي   خيلي خوب   خوب   متوسط   ضعيف   وجود ندارد/استفاده نکردم
لطفاً با ارائه نظرات، انتقادها و پيشنهادهاي خود ما را در تأمين رضایت آتی و رفع نارسائيهاي موجود یاري فرمائيد.
captcha Reload Image