خدمات خدمات

تسهيلات رفاهي(فرودگاه همدان)

تسهیلات رفاهی

فرودگاه همدان  در حال حاضر دارای یک ترمینال اصلی شامل سالن انتظار و سالن ورودی و خروجی  بوده که در طبقه اول ترمینال می باشد  هر سالن دارای سرویسهای بهداشتی و نمازخانه مستقل  می باشد.همچنی سالن ورودی پروازهای زیارتی که مکمل سالن اصلی می باشد سمت چپ سالن اصلی مستقر می باشد.

کلیه درها اتوماتیک  بوده و دارای رمپ عبوری مجزا برای بار و ویلچر

می باشد.

به جهت تردد آسان تر مسافرین  و بار همراه ، فاصله محل پارک  وسائط نقلیه شخصی و تاکسی ها در نزدیکترین محل به درهای ورودی و خروجی ترمینال می باشد .

در محوطه ترمینال فضای مناسب استراحت و پارکینگ در دسترس و  مسیر مجزای ورود و خروج تدارک دیده شده است که با در نظر بودن گسترش فضای موجود فاز نهایی توسعه محوطه فرودگاه همدان تا پایان سال 93 به بهره برداری خواهد رسید.