Web Content Display Web Content Display

  1. زائرین محترم خانه خدا می توانند با مراجعه به دستگاه های الکترونیکی ATM و یا دستگاه های پوز (POS) مستقر در شعبات بانک ملی و یا مراجعه به سایت بانک ملی جهت پرداخت عوارض خروج از کشور اقدام نمایند.
  2. زائرین محترم می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی جهت دریافت ارز از شعبات بانکهای ارائه دهنده ارز زیارتی اقدام نمایند.