نظر سنجی نظر سنجی

سامانه طرح پرواز الکترونیکی سامانه طرح پرواز الکترونیکی

 

 

 

 

سامانه ستاد سامانه ستاد

لینک کانال سروش فرودگاه همدان لینک کانال سروش فرودگاه همدان

وخدمات دیگر وخدمات دیگر

لینک شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران لینک شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

 

 

 

لینک بازرگانی شرکت فرودگاهها لینک بازرگانی شرکت فرودگاهها

 

 بازرگانی  شرکت فرودگاه ها لینک:

https://bazargani.airport.ir/67

 

 

پرسش های متداول پرسش های متداول

سوال:ازمناقصه ها، مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و فرودگاه‌های تحت نظارت آن ، چگونه می توان اطلاع پیدا کرد؟

جواب:

کلیه اطلاعات و اسناد مناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و  فرودگاه‌های تحت نظارت آن  در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات قابل مشاهده و دریافت می باشد.

همچنین این اطلاعات از طریق صفحه مناقصات، در وبسایت فرودگاه همدان نیز قابل رویت و دریافت می باشد.

سوال : از چه طریقی می توانیم اطلاعات پرواز فرودگاه همدان را داشته باشیم ؟

از طریق سایت اینترنتی فرودگاه همدان به آدرس  http://hamedan.airport.ir

 شماره تلفن  199  اطلاعات پرواز

شماره تلفن 081-32569014         081-32569011-13

 

سوال:  بارهایی که از طریق پست هوایی ارسال می شوند چه مدت بعد و از چه طریقی قابل تحویل است؟

جواب: 

بلافاصله پس از نشست پرواز و انتقال بار به دفتر خدمات بار از این طریق  قابل تحویل است البته باری که با مسافر ارسال می شود بعد از فرود پرواز در مقصد از طریق تسمه های انتقال بار وهماهنگی مسافر تحویل داده می شود .

 

 سوال: تهیه بلیط در فرودگاه از چه شرکتهایی و چگونه میسر است ؟

جواب: 

مسافران محترم می توانند از طریق دفتر فروش شرکت های هواپیمائی مستقر در سالن ترمینال داخلی و دفاتر فروش در سطح شهر بلیط تهیه نمایند.

  سوال:  تهیه بلیط در فرودگاه از طریق لیست انتظار چگونه میسر است؟

جواب: 

از یک ساعت و نیم قبل از پرواز می بایست به دفترشرکت مربوطه واقع در سالن  ترمینال مراجعه ودر لیست انتظارموجود  ثبت نام نمایند.

 

 سوال:  در صورت ابطال پرواز چه باید کرد؟

جواب:

به دفتر ترافیک واقع در داخل سالن مراجعه کرده تا مهر باطلی بر بلیط زده شود سپس به محل صدوراولیه بلیط از دفاتر شرکت مراجعه نموده تا هزینه بلیط را دریافت نمایید.

 

سوال : چه بانکهائی در داخل فرودگاه فعالیت می نمایند ؟

جواب :

بانک بانک ملی

در ضمن دستگاه خودپرداز (ATM) بانک مهر ایران  در ترمینال فرودگاه فعال می باشد .