Web Content Display Web Content Display

دستورالعمل بروزرساني(همدان )

 

دستورالعمل های بروز رسانی پورتال فرودگاه همدان:

 

1. ویژه نوروز : 15 روز قبل از تحویل سال جدید صفحه ویژه نوروز ایجاد و کلیه اطلاعات اخبار و امکانات مورد نیاز مسافرین محترم در آن درج میگردد.

 

2. ویژه حج : 15 روز قبل از موسم حج تمتع صفحه ویژه حج ایجاد و کلیه اطلاعات و اخبار و امکانات مورد نیاز مسافرین محترم حج در آن درج میگردد.

 

3. اخبار : به محض خدمات رسانی و اخبار جدید توسط روابط عمومی فرودگاه در بخش اخبار درج میگردد.

 

4. بروزرسانی اطلاعات و لینک های پورتال : مطابق بخشنامه های ارسالی جدید تغییرات در پورتال اعمال میگردد.

ussd&199(همدان)

 

 

کاربران گرامی

به دلیل امنیت پایین و قدیمی بودن سیستم USSD دو سامانه جدید زیر در فرودگاه همدان جهت رضایت مسافرین عزیز راه اندازی شده است :

 

   1. سامانه اطلاعات پرواز فرودگاه همدان (لطفا کلیک کنید)

   2. سامانه 199 : تلفن گویای اطلاعات پرواز همدان : تماس با 199

شناسنامه خدمات (همدان)